Informace o instituci Fakulta technologická UTB

Fakulta technologická vychovává odborníky v inženýrských oblastech chemických, chemicko-technologických, technologických, procesních, materiálových, potravinářských a řídicích. Absolventům se otevírá široké spektrum uplatnění od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce až k samostatné podnikatelské nebo vědecké činnosti.

Na Fakultě technologické je možné studovat a graduovat ve všech stupních vysokoškolského studia ve smyslu Boloňské deklarace. Studenti mají možnost absolvovat:

• bakalářské studium
• navazující magisterské studium
• doktorské studium

 

Fakulta technologická neustále modernizuje své dosavadní studijní programy a rozšiřuje jejich nabídku tak, aby odpovídala zájmu studentů, tak i zájmu jejich budoucích zaměstnavatelů. Ruku v ruce s požadavky trhu práce klade důraz na začleňování ekonomických předmětů do technických studijních programů. Snaží se tak vycházet vstříc svým absolventům při nacházení jejich budoucího zaměstnání.

 

Kde nás najdete?

Zobrazit